Von Hatten

Projektdata

Renovering
Bolig
Lavenergiklasse 15

Underetagen 123 m² (spillested)
Stueetagen 186 m² (kontor)
1. sal 155 m² (kontor)
Tagetage 127 m² (bolig)

Status

Under projektering

Von Hatten

Dette projekt er en ombygning af Von Hattenstræde 7 i Randers, et bevaringsværdigt byggeri, der i ombygningen blandt andet indebærer en renovering af stueetagen, 1. sal og tagetagen, samt at gårdhaven får ny belægning. Byggeriet vil i fremtiden komme til at bestå af blandede funktioner. Stedet vil stadig huse spillested, som i dag, og derudover vil der på de ovenliggende etager blive kontorer samt boliger på tagetagen.