Certificeringer

bambus certificeringer svanemærket DGNB FBK randers arkitekten

Mærker og certificeringer

Ønsker du høj fokus på bæredygtighed i dit næste projekt?

Som et bæredygtigt supplement til bygningsreglementet, arbejder vi hos Randers Arkitekten med flere certificeringer som bygherrerne kan tilvælge til sit byggeri.

Herunder kan du læse mere om de certificeringer, vores tegnestue er klar til at hjælpe dig med.

Svanemærket byggeri

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden. Det er med til at fremme cirkulær økonomi og er et stærkt redskab til at realisere nogle af FN´17 Verdensmål.

Med et Svanemærket byggeri sikrer du et lavt energiforbrug, godt indeklima med skarpe krav til dagslys, ventilation, fugtsikring og valg af materialer. Det lever op til skrappe krav til miljø -og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og kemiske produkter.

Et Svanemærket byggeri er en god kombinering af bæredygtighed og godt indeklima.

Vi har udvidet vores bæredygtige kompetencer.

I slutningen af oktober 2020 blev alle tegnestuens ansatte certificeret som konsulenter i nordens mest anvendt og efterspurgte miljøcertificering for byggeri – konsulenter i Svanemærket byggeri.

bæredygtighed bæredygtig miljø

Vi er dermed klædt på til at rådgive og certificere dit byggeri uanset om det gælder etagebyggeri, parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse, renoveringsprojekt, eller skoler og daginstitutioner (gerne snart kontor og erhverv).

Vi hjælper med at designe og screene projektet, overholde de mange krav og kriterier til Svanemærket byggeri, udarbejde dokumentation, samt rådgive og styre projektet igennem de mange faser.

Skal dit projekt Svanemærkes, hjælper vi gerne.

certificering FBK frivillig bæredygtighedsklasse randers arkitekten

Frivillig bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse stiller større krav til bæredygtigbyggeri end bygningsreglementet lige nu.

FBK (forkortelse af frivillig bæredygtighedsklasse) har opstillet en række krav, som bygherre kan bede om at der bygges og designes efter, for at gøre byggeriet mere bæredygtigt.

Disse krav omhandler:

   • Bygningens samlede klimapåvirkning (LCA)
   • Ressourceanvendelse på byggepladsen
   • Totaløkonomisk analyse af opførsel, drift og vedligehold af bygningen (LCC)
   • Plan for opretholdelse af indeklima
   • Dokumentation og minimering af uhensigtsmæssige stoffer i materialer
   • Detaljeret eftervisning og beregning på det gennemsnitlige niveau af dagslys
   • Lav støjniveau og god akustik

Går du eller din virksomhed op i bæredygtighed? Så er FKB værd at overveje til dit næste byggeprojekt.

Hos Randers Arkitekten har vi erfaring i at arbejde med FBK’s krav.

Vi arbejder eksempelvis med FBK, i et tilbygningsprojekt for Færchs LoevSchall projekt.

Flere af vores medarbejderne kurser inden for hhv. LCA og LCC. Vores erfaring og viden gør os rutineret til at foretage disse beregninger og dokumentering på et kvalificeret niveau.

Vi kan hjælpe med rådgivning og valg af materialer, beregninger og dokumentation samt vejlede ingeniører og entreprenørerne således FBK-kravene overholdes.

Dertil vejleder vi efterfølgende bygherren i hvordan bygningen optimalt set bruges.

Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold.” – FBK

DGNB

DGNB Green Building Council Denmark, er et andet certificeringsværktøj som skaber overblik og retningslinjer over hvordan byggebranchen kan blive mere bæredygtig.

DGNB kigger på 6 parametre når et byggeri evalueres:

 • Miljømæssig kvalitet
 • Økonomisk kvalitet
 • Social kvalitet
 • Teknisk kvalitet
 • Proceskvalitet
 • Områdets kvalitet
dgnb certificering randers arkitekten

Når byggeriet er evalueret, tildeles byggeriet en certificering, i forskellige niveauer, som illustrerer hvor bæredygtigt byggeriet er. Dette kvalitetsstempel kan fås i hhv. sølv, guld & platin. Dertil er det muligt at få ekstra mærker, hvis byggeriet opnår et ekstra niveau indenfor f.eks. trivsel og indeklima.

Denne certificering sikrer at projektet designes og opføres mere bæredygtigt. Det betyder at der tages hensyn til både planeten, totaløkonomien i projektet, samt på slutbrugerens trivsel og sundhed i byggeriet. DGNB kan derfor ses som en fremtidssikring i hele projektet.