Bæredygtighed

Sustainability baeredygtighed

Bæredygtighed

Randers Arkitektens bæredygtige rejse

 

”Vi ønsker at skabe en virksomhed, som foruden Genealogisk Arkitektur, fokuserer på den tredobbelte bundlinje: Planeten, Mennesker og Økonomi.”

 

Hos Randers Arkitekten ligger bæredygtighed os meget nært – både personligt og som virksomhed.

Planeten har ikke ubegrænset ressourcer, og beregninger viser at særligt Danmark rammer overshoot dagen, hvor ressourcerne for året er opbrugt, alt for tidligt, flere år i træk. Når denne dag er nået begynder vi at bruge af næste års ressource ration.

Det betyder at hvis samfundet fortsætter med at leve som nu, vil der forsvinde endnu flere plantearter, skove og dyrearter end vi allerede har gjort. Vi vil miste byer og generelt miste mere af det, som gør vores Jord unik.

 

Absolut bæredygtighed

Det er én af de mange grunde til, at vi hos Randers Arkitekten finder det enormt vigtigt at have fokus på at skabe en absolut bæredygtig virksomhed.

Det er vigtigt at, vi gør noget nu – og sikre os, at vores byggerier ikke belaster planeten mere end højest nødvendigt. I stedet for at se på relativ bæredygtighed, hvor vi sammenligner bæredygtigheden i ét projekt med et andet, ser vi nu på den langvarige og totale effekt projektet har på planeten. Det er med nutidens teknologi og viden reelt ikke muligt at bygge helt bæredygtigt – men det forhindrer os ikke i at prøve!

upcycle lab RECYCLE by randers arkitekten trappe

Nyt koncept hos Randers Arkitekten

Gennem vores arbejde mod en mere absolut bæredygtig virksomhed, er vores team blevet klogere på hvordan bygherrer generelt kan blive mere bæredygtige. Dertil har vi fået en dyb forståelse af hvordan FN’s 17 Verdensmål kan implementeres i forskellige projekter samt fremtidige strategier. Den viden stræber vi efter at give videre, så flere bygherrer og virksomheder kan blive klogere på, hvordan de skal arbejde med verdensmålene og bæredygtighed. Dette har banet vejen for vores afdeling RECYCLE By Randers Arkitekten, hvor vi tilbyder rådgivning, vidensformidling og workshops til bygherrer som ønsker at arbejde med bæredygtighed. Du kan læse mere om RECYCLE by Randers Arkitekten konceptet her.

Certificeringer 

Som led i vores vision om at skabe bæredygtige boliger og projekter generelt, er vores tegnestue hos Randers Arkitekterne certificeret indenfor flere forskellige miljøbevidste og bæredygtige områder. Disse certificeringer og mærker har stor betydning for flere bygherre og virksomheder.  

Ønsker du at blive klogere på hvilke specifikke certificeringer og mærker vores team kan hjælpe med? Og hvilken betydning disse kan have for bygherrer, deres projekter og slutbrugeren? Så klik dig videre på linket her, og læs mere.

Vores arbejde med FN’s Verdensmål

Randers Arkitekten blev i 2020 sammen med få andre tegnestuer, udvalgt til at indgå et samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder. Her fordansket vi Verdensmålene til byggebranchen, og sende dem ind til 2030 panelet. Læs mere om dem her.

I forlængelse af vores dygtiggørelse inden for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, arbejder vi hos Randers Arkitekten både internt og eksternt med Verdensmålene i flere henseender.

Herunder kan du læse mere om de 6 verdensmål som vi flere gange har integreres i projekter.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Dette verdensmål har til formål at øge den mentale og fysiske sundhed. Dette verdensmål arbejder Randers Arkitekten med i flere af vores byggerier.

Vi ønsker at vores kunder skal leve i et sundt indeklima. Dette gør vi ved at sikre god mulighed for bl.a. frisk luft, plads, naturligt lys og solafskærmning. Dertil fokuserer vi på tryghed og sikkerhed i vores projektet, gennem god belysning og vejvisning i urbane områder, samt en god visuel forbindelse til omgivelserne inde og ude.

Vi opfordrer ligeledes vores bygherre at benytte Svanemærket produkter, for bl.a. at mindske brugen af kemikalier og fugt sikre – læs mere om Svanemærket byggeri her.

Sustainability miljø klima social bæredygtighed recycle upcycle fn 17 verdensmål konsulent konsulentydelse randers arkitekten værdipakke strategi indeklima sundhed trivsel

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Dette mål har til hensigt at uddanne samt at forbedre menneskers egenskaber og forståelse.

 

For os er det vigtigt at bidrage til et sundt uddannelsesmiljø for elever og studerende. Det gør vi bl.a. ved at designe skoler og kulturbyggerier som kan danne ramme for god læring, fordybelse og uddannelse.

Derfor arbejder vi hos Randers Arkitekten på at designe bygninger og uderum, som understøtter alles behov, således studerende kan føle sig trygge, og mere modtagelig for ny læring. Det gør vi bl.a. ved at skabe mindre rum til individuel fordybelse og områder som opfodrer til fysisk aktivitet.

Dertil brænder vi også for at uddanne borgere gennem formidling af vores viden og erfaringer, gennem oplæg, workshops og QR-koder i områder bygger på.

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Hensigten med dette verdensmål er at sikre at alle har adgang til ordentlige sanitære toiletforhold, rent drikkevand og mindske spild.

 

På vores byggepladser benytter vi genbrugsvand og LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) til afledning, opsamling og genbrug af regnvand.

Hos Randers Arkitekten designer vi byggerierne således der skabes gode sanitære forhold og bl.a. tages hensyn risikoen for oversvømmelse.

Vores arkitekter og konstruktører anbefaler ligeledes vores bygherre om brugen af vandbesparende armaturer, og rådgiver dem bl.a. om mulighederne for genbrug af spildevand og brugen af byggematerialer som ikke forurener grundvandet.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8 har til formål at højne økonomiske vækst ved at øge produktiviteten og skabe anstændige jobs, gennem forbedret arbejdsforhold.

Vi arbejder med dette verdensmål og social bæredygtighed ved at skabe sunde rum og byggerier. Det gør vi eksempelvis gennem brugen af materialer, som er produceret under acceptable menneskelige vilkår.

Dertil ønsker vi at skabe et sundt arbejdsmiljø på vores byggepladser, og stræber derfor efter kun at benytte materialer som ikke er skadelige at arbejde med.

Randers Arkitekten designer også flere erhvervsbygninger og domiciler, hvor fokusset på brugernes udbytte er væsentlig for at, sikre et design som danner rammen for en sund arbejdsplads.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 har til formål at ændre vores forbrugs- og produktions mønstre, og få os til at tænke mere cirkulært.

 

Fordi vores branche står for 33% af Danmarks affald og 15% indeholder kemiske stoffer, er det nærliggende at Randers Arkitekten tager ansvar og gør noget for at mindste dette.

Det gør vi ved at sikre materialernes kvalitet og livscyklus, samt ved at recycle og upcycle sunde materialer og inventar, hos bygherre. Livscyklussen for materialerne har betydning for hvor længe bygningerne kan holde. Her er det essentielt at benytte materialer som enten kan holde i flere årtier, eller materialer som kan renoveres og skiftes, når materialet er opbrugt.

Dertil opfordre vi altid til affaldssortering på vores byggepladser, således alt der kan genanvendes for nyt liv. At genanvende materialer og produkter på samme eller en ny måde, vil på sigt mindske overproduktionen og spild af ældre produkter, som stadig kan anvendes.

Ligeledes benytter vi ofte lokale materialer for at mindske transportforureningen.

randers arkitekten genbrug recycle upcycle downcycle bæredygtighed sustainablility miljø social økonomisk fns 17 verdensmål

Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 13 har til formål at få vores klima tilbage til en sundere tilstand, efter menneskenes forurening og overforbrug af Jordens ressourcer, bl.a. har mindsket biodiversiteten og den rene luft.

Hos Randers Arkitekten arbejder vi med dette mål i vores projekter, heriblandt ved at designe bygninger og områder hvor klimaforandringerne er taget højde for. Det gør vi blandt andet gennem LAR-løsninger, anlægge regnvandsøer, klimasikre bygningerne og mindske bygningernes aftryk.

Dertil benytter vi sædvanligvis certificeret materialer, således CO2 og materialernes påvirkning på planeten holdes nede.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling 

Det er vigtigt at kunne dele ideer, viden og kompetencer både inden for faglige områder og bæredygtighed, og udvikle partnerskaber hos en bæredygtig fremtid.

I flere af Randers Arkitektens projekter, har vi et tæt samarbejde med rådgivere indenfor f.eks. drift og udførelse. Vi rådfører os ligeledes med eksperter indenfor de områder, som bygherren ønsker skal integreres i projektet. Det har vi gjort for at sikre det mest bæredygtige projekt fra start til slut.

 

Hos Randers Arkitekten ønsker vi at blive endnu bedre, og opsætter derfor årligt nye mål for at blive mere bæredygtig.

Følg med på nyhedssiden, LinkedIn, Facebook eller Instagram og se hvilke grønne tiltag vi arbejder med.