Skovsyrevej 11

Projektdata

Renovering/Tilbygning
Bolig
Lavenergiklasse 15

Etageareal: 312 m2
Tilbygning: 68  m2 

Status

opført 2017

Skovsyrevej 11