Randers Teater

Projektdata

Til- og ombygning

Status

Opført

Randers Teater

Ny foyer

Randers Elværks gamle bygningskompleks, hvor de ældste af bygningerne er fra 1906, begyndte allerede i starten af 90erne sin omdannelse til kultursted. Først overtog Værket den sydlige del af komplekset og senere rykkede Randers Egnsteater ind i den nordlige del.
Begge institutioner har løbende udbygget og moderniseret sine faciliteter, og begge steder med det fælles træk, at den oprindelige arkitektur er blevet respekteret og bevaret hvor er muligt. Nye
tilbygninger har derimod fået et ganske andet formsprog og materialevalg, der både harmonerer med, men også står i kontrast til, og dermed forstærker de oprindelige bygningers historie og fortælling.
Således er der i dag de oprindelige bygninger i rød tegl med det lidt rå industrialiserede udtryk men dog stadig med detaljer og finesser i for eksempel murværket, der vidner om stor håndværksmæssig kunnen og giver karakter. Modsat er de nye tilbygninger gennemgående lavet i kubiske former og udført i mørke stålplader samt glas.
Med tilbygningen af en ny foyer bringes disse principper videre. Foyeren bygges på som et ekstra lag foran den nuværende teatersal. Dermed binder den pladsen foran teatret sammen med funktionerne indvendigt og vil både fungere som fordelings og samlingssted men kan også
være plads for mindre forestillinger eller optrædener.
Det bliver muligt at åbne store porte både mellem teatersal og foyer samt mellem foyer og ude.
Dermed er forestillingerne ikke begrænset af fysiske barrierer og kan foregå flydende mellem rummene og ude/inde. De forbedrede rammer vil give bedre muligheder for at skabe et kreativt miljø i og omkring Randers Teater, med plads til workshops og undervisning.
Fra foyeren er der trappe og elevator op til et indskudt dæk, hvorfra den gode udsigt over byen eller måske mindre optrædener kan nydes.
Indvendigt i foyeren er der brugt rå materialer som mursten, betongulve og træbetonlofter.
Materialerne fremstår afdæmpede således at det er det, der foregår i rummene, som får den fulde fokus.
Udvendigt fremstår den nye foyer med rette linjer og efterligner med både formsprog og materialer de øvrige nye tilbygninger. Facaden er primært udført i glas hvor den øverste del er dækket med lameller i mørk aluminium, mens den nederste del giver transparens.