REGNhytten

Projektdata

Nybyggeri

Status

Opført 2018

REGNhytten

D. 24 August 2018 stod REGNhytten færdig og åbnede op for offentligheden.
REGNhytten er byens nye formidlings- og forsøgscenter for lokal afledning af regnvand.

REGNhytten er designet med integrerede løsninger til at inspirere de forskellige brugere til hvordan regnvand kan afledes og gå fra at være en trussel til en gevinst/ressource.

Til designet af REGNhytten har formidlingen haft stor fokus, for at der kunne blive plads til de forskellige brugere.
Borgere, foreninger, skoler er nogle blandt den brede vifte af brugere, der kommer og bruger faciliteterne til at blive klogere på miljø og regnvand. Herunder de aktuelle udfordringer, der følger de store regnmængder.
Teknologisk institut har også set de gode muligheder der er i lokalerne, og har derfor fået tilladelse til at bruge dem til deres uddannelser af regnvandskonsulenter mf.

REGNhytten er designet så den fremstår råt. Installationerne er placeret så de er synlige og bliver brugt som en del i formidlingen og i undervisningen. REGNhytten er placeret på grunden efter de passive strategier, hvor bygningen igennem sit design udnytter syd siden af taget, til at blive dækket af solceller, som dermed også delvis fungerer som tag.

Bag indgangspartiet er en trappe integreret i en sidde plint. Trappen som har indbygget en lift til kørestole, leder op til undervisningsfaciliteterne samt den overdækkede terrasse, hvor nogle af de udendørs forsøg er placeret.
Indgangspartiet er designet således, at det kan forskydes til siden, så det indre i en blød overgang bliver en del af det ydre. Her kommer siddeplinten også til sin rette, som er designet til at fungere som en amfitrappe, både ved undervisning ved indgangspartiet, samt ved udendørs arealerne.

Ophold arealerne udenfor indgangspartiet er designet til at være multifunktionelle, så de både fungerer som rekreative opholdsarealer, samt LAR-løsninger ved store regnmængder.
Til de rekreative opholdsarealer er der tiltænkt
en amfiscene/ undervisningsområde, hvor mange af de integrerede LAR-løsninger er placeret rundt om. Her er en af de sidste perler på snoren ved LAR-afledningen til en 100 årshændelse den nedgravede bålpladsen.

Rundt langs udearealerne ved indgangspartiet snor sig en rampe, til at gøre REGNhytten tilgængelig for alle.

Navnet REGNhytten er heller ikke helt tilfældig. Det er valgt med bagtanke på at skulle være et glad ord, som også appellerer til børn og unge.