DanmarksParken

Projektdata

Bondegården
Danmarks Parken 17.000 m2
Frilandsgaarden 510 m2

Gangbroen
Gangbro 100 meter
Bro-Tårn højde 10 meter

Status

Opført 2012

Danmarks Parken – Randers Regnskov

Frilandsgaarden i DanmarksParken:
Den 510 m2 store gård inde i DanmarksParken, som er døbt Frilandsgaarden blev opført i 2012. Gården er en informationsbygning, som samtidig huser en café, isbod, samt lokaler til arrangementer.
Frilandsgaarden er designet til at være det store samlingspunkt inde i parken, som udstråler gammel dansk landidyl i røde hvide farver. Ydervæggene er hvidkalkede med sort sokkel, vinduerne og dørene er dannebrogsrød og taget er lagt som stråtag.
På stråtaget er der monteret solfangere og ovenlys, for at gøre gården bæredygtig ved at give den en selvforsynende kilde samt optimere dagslyset inde i selskabslokalerne.

Gangbroen og udkigstårn:
For at forbinde Regnskoven og DanmarksParken, er der bygget en gangbro i træ hævet over terræn. Gangbroen er lidt over 100 meter lang, med et udkigstårn placeret undervejs.
Udkigstårnet er 10 meters højt, hvorfra der kan skues ud over hele Gudenådalen.

Alt træ brugt til gangbroen er FSC-certificeret, hvilket betyder at det er bæredygtigt. Der bliver altså ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
Træet blev leveret sf bygherre, fra 8 forskellige steder i verden, hvor i blandet der er 10 forskellige træsorter – blandt andet fra Sydamerika. Disse forskellige sorter og hvor træet stammer fra, er beskrevet og markeret langs broen.