Aktivitetshus Hinnerup

Projektdata

Nybyggeri

Status

Skitseprojekt

Aktivitetshus Hinnerup

Ideen for Aktivitetshuset Oasen, er at projektet skal bygge bro mellem skole- og foreningslivet i form af et aktivt og livligt hus.
Ideen er at skabe et naturligt centrum for fysisk udfoldelse og alle former for mødeaktiviteter i hjertet af det nordlige Hinnerup.
Oasen har fået sit navn, som et frugtbart sted, der med et hav af aktiviteter skal danne base for mangfoldighed indenfor både aldersgrupper, kulturer, idrætsgrene, samt skole- og foreningsliv.
Aktivitetshuset byder på både et aktivt indendørs og udendørs miljø, der supplerer kunstgræsbanerne, aktivitetsområderne og de eksisterende boldbaner.

Bygningen placeres som en nord/syd gående længe langs områdets eksisterende kunstgræsbane, med ønsket om en placering centralt i det fremtidige aktivitetsområde. Bygningen skal med sine mange funktioner henvende sig til både kunstgræsbaner, aktivitetsområder og eksisterende boldbaner.

Adgangen til bygningen og brugen heraf varierer i løbet af dagen. I dagtimerne en naturlig kobling til bl.a. Haldum-Hinnerup Skolen, som kan gøre brug af multisal og udefaciliteter. Eftermiddag og aften ligeledes forbindelse til Haldum-Hinnerup Hallen og de omkringliggende boldbaner. Tanken bag projektet med at bygge bro mellem skole- og foreningslivet for at skabe et aktivt og livligt hus og område, forstærkes yderligere af tiltag med inddragelse af Dagplejen, børnehave, Cykelklub, løbeklub, E-Sport og Ældreidræt:

En bygning og et område for mennesker i alle aldre.

Idéen er at skabe en bygning med adgang fra øst (aktivitetsområdet) og ankomst fra både syd og øst, fra de gode overgange der i dag er fra Haldum-Hinnerup Skolen og Haldum-Hinnerup Hallen. Der etableres en p-plads i nær tilknytning til bygningen og aktivitetsområdet, som supplement til de mange p-pladser, der allerede findes i området. Bygningens gavl mod syd udnyttes som en del af aktiviteterne i området.

Bygningen er disponeret efter ønske fra projektgruppen, med et stueplan som er let tilgængeligt i forhold til omklædningsfaciliteter, cykelværksted og multirum (ældre-/dagpleje og børnehave), og med en 1. sal med café, kontor funktioner og mødelokaler, som har udsigt til områdets aktiviteter – og altan/tribune med mulighed for udeophold i forbindelse med iagttagelse af aktiviteterne.

For at forstærke aktivitetshuset og samlingsstedet i hjertet af Hinnerup, bliver der etableret to løbebaner på hver 1 km, der tilsammen former et hjerte rundt om Oasen.
Visioner for læring, trivsel og udvikling er alle samlet på ét sted.