Pack Plast

Projektdata

Tilbygning + Ombygning
Domicil

Ombygning 19 m2
Nybyggeri 150 m2
Overdækning 55 m2
Indretning af eksisterende lokaler

Status

Opført 2013

Pack Plast

Ombygning og indretning af eksisterende bygning samt renovering af facaden. Derudover tilbygning med entre, kontorer og en kantine/konference rum.
Ideen med den ydre form, er en rulle der foldes ud, så den knækker i forskellige retninger.