Thorsbakke

Projektdata

Status

Skitseprojekt

Thorsbakke, Randers

Visionen for Thors Bakke er at det skal være en ny bydel, som skal samle Randers. Med bydelen kulminerer Østervolds akse i en dynamisk og levende ny bydel, både arkitektonisk og socialt. Fra Randers Fjord får man et stærkt view op igennem det historiske handelscentrum mod en frodig bakketop med de nye tårne.
Når man nærmer sig den nye Thors Bakke fra Østervold møder man to volumener, der skæres igennem af en landskabelig trappe – Thors Trappe. De to volumener og den mellemliggende trappe møder Østervold som en slags byport til den nye bydel, imens aksen fra Østervold fortsættes op igennem trappen og indbyder til ophold med bænke og græs. Her fra trappen får man serveret en spektakulær udsigt henover Østervold og ned til fjorden, en udsigt tværs igennem byen og menneskelivet, som giver bevidsthed om by fællesskabet, som vi alle er den del af.
Ved toppen af trappen åbner byrummet sig op i Thors Plads, hvor Nord-Syd-aksen fra Østervold møder en Øst-Vest-akse og dermed bliver et globalt forbindelsespunkt for hele byen, og dermed også den vigtigste by plads. Her mødes unge som gamle, jakkesæt og hipstere, nutid og datid med den gamle Thors Silos placering markeret i belægningen.

Fra Thors Torv bevæger man sig videre opad mod Markedsgade til Byggefelt D, hvor ca. 100 nye 1- og 2-værelseslejligheder får en prominent udsigt over bydelen. Bygningen fortsætter byens historiske karréstruktur med et åbent solrigt gårdrum, overtrukket med byens karakteristiske røde mursten og detaljering, samtidigt med at den afspejler det kuperede terræn ved at trappe op i højden mod nord. Gårdrummet åbner op og iscenesætter nabobygningen, det gamle Thors Bryggeri, der i dag huser Restaurant Flammen, og som reference hertil bliver der i dette gårdrum indarbejdet filigran-mønster og humle-planten.

Som kulmination på aksen rejser der sig et højhus på toppen af bakken som et fyrtårn for hele byen. Bygningen huser nogle attraktive ejerlejligheder med en unik udsigt over by og opland, og giver samtidig noget tilbage til byrummet ved at forskyde sig i volumener og forholde sig til sitets proportioner.