Sporbyen

Projektdata

Status

Under opførelse

Sporbyen, Randers

Sporbyen Scandia i Randers skal være en levende, kreativ bydel med sin egen identitet, båret af stedets unikke industrielle historie. Vognfabrikken Scandia har været en del af Randers’ erhvervshistorie og selvforståelse siden 1896. Det 22 hektar store område øst for bykernen er udpeget som regionalt industriminde af kulturarvstyrrelsen.
Som ny bymæssig, funktionsblandet bydel med boliger, erhverv, offentlige formål og rekreative rum skal Sporbyen Scandia være med til at løfte en betydelig befolkningstilvækst i Randers.
Helhedsplanen anviser en række greb til at sikre et højt kvalitetsniveau for områdets udvikling og er formet med ambitionen om at være tilpas fleksibel og robust til at rumme skiftende investeringslyst af forskellige funktioner uden at tabe visionen af syne.
Da der i disse år arbejdes med forskellige scenarier for klimasikring af Randers Midtby, indeholder helhedsplanen et alternativt planscenarie, hvor den landfaste del af den såkaldte klimabro føres igennem Sporbyen.

Omdannelsen skal have fokus på at reintegrere området i byen med den industrille kulturarv som brændstof. Industrikulturen rummer både markante rødstensbygninger, besporing, lange kig, særlige tekniske anlæg, kolonihaver til fabrikkens medarbejder, toghistorisk memoabillia og en belægning, der er egnet til det tunge arbejde.
Nye anvendelser af de gamle bygninger skal så vidt muligt være med til at fortælle historien om stedet og bevare de markante industrihistoriske bygningstræk. Her kan både være tale om ombygning til boliger eller nybygninger indeni eksisterende facader, såfremt bygningens stand og/eller konstruktioner umuliggør anvendelsesændringer. Ligeledes skal der laves en bevaring og nyfortolkning af de eksisterende belægninger og bringe byens gulv spil som en autentisk historiefortæller, særligt med de mange bevarede togspor som hovedperson.