Info-teria Gudenå Vest

Projektdata

Tilbygning på ca. 70 m²

Status

2014

Info-teria Gudenå Vest

Lille tilbygning til cafeteriet ved rasteplads Gudenå Vest.