Vidarsvej

Projektdata

Nybyggeri + Ombygning
Bolig kompleks
Lavenergiklasse 2015

24 Boliger
40 – 110 m2

Status

Under udvikling

Vidarsvej

Eksisterende bygninger nedrives, men fundament og der bevares og for den nordlige og sydlige stang genbruges til fundament for de kommende boliger. Kælder- og fundament for den øst-vest-liggende stang fritlægges delvist i terræn og ombygges til et fælleshus. Kælderarealerne i de to andre stænger ombygges til depotfaciliteter.
I terræn tilføjes en ny boligstang mod vest så der i alt bygges 24 nye boliger á henholdsvis 40 m2 og 80 m2 i ét plan, fordelt på to etager. samt en boligstang med 6 4-rumsboliger á 110 m².
Boligerne bygges op efter et modulprincip, som gør det relativt enkelt at sammenlægge to 2-rumsboliger til en 4-rumsbolig eller omvendt. Denne fleksibilitet gør boligerne fremtidssikrede og økonomiske.