Sporbyen Parkkvarteret

Projektdata

Nybyggeri
Bolig Kompleks
Lavenergiklasse 15

5 Rækkehuse
73 Lejligheder

Status

Under opførelse

Sporbyen Parkkvarteret

Bebyggelsen ligger som lette bygninger i landskabet og varierer i højde fra 2-4
etager; højest mod nord, mens den mod syd går ned og møder den
menneskelige skala i parken. Med en nedtrapning i skala skabes potentiale for gode uderum både i gademiljø og på tagflader. Her kan de store terrasseområder være med til at aktivere bygningerne og facaderne. Mellemrummet mellem bygningerne lukker solen ind fra syd og skaber muligheden for intime og komfortable haver.
Parkkvarteret er det kvarter, der ligger tættest på midtbyen og har et stort potentiale for at trække et flow gennem den rekreative Sporpark. Her mødes den besøgende af mere urban karakter i Randers og parkboligernes variation i højder skaber et spændende kig for øjet.