Gethersvej

Projektdata

Omdannelse af  gammelt vandrehjem til 19 nye lejligheder

Status

Opført

Gethersvej

Projektet omfatter ombygning af eksisterende vandrehjem til 19 boliger med tilhørende altaner og altangang.

Eksisterende terræn udgraves yderligere på den nordlige side af bygningen, for nye vinduespartier og adgang.

Der etableres depotrum i eksisterende kælder.
Bygningen er i 4 etager og udgør i alt ca. 1.776 m².