GENbruget Munkdrup

Projektdata

Nybyggeri
Bolig Kompleks
Lavenergiklasse 20

52 boliger + fælleshus
Samlet bebyggelse 5.255 m2

Status

Opført

GENbruget Munkdrup

Der er i projektet lagt vægt på, at byggeriet integreres med omgivelserne, så der opstår en positiv vekselvirkning imellem området og beboerne. På den ene side ønskes såvel byggefeltet, som de tilstødende naturarealer, gjort tilgængelige og anvendelige for kvarterets beboere. Samtidig ønskes områdets grønne profil og værdiskabelse i forhold til biologisk mangfoldighed styrket.