×

Ã…bning af Falbe Parken

15/03-2016

På torsdag holder vi reception i anledning af åbningen af Falbe Parken ved Mariagervej.

 

Borgmester Claus Omann Jensen til holde en tale og klippe det røde bånd til parken, hvorefter Lars Falbe-Hansen, den sidste aktive Falbe-Hansen ved konfektionsvirksomheden G. Falbe-Hansen A/S vil holde en tale og formelt indvie Gotthilf-bebyggelsen, der stod færdig i 2014. Herefter indvier en tidligere tilskærer, Ellen Petersen, byrådsmedlem (S) og gruppeformand ved 3F, Just-bebyggelsen, der stod færdig i 2015.

 

Hele Falbe Parken er en hyldest til den ikoniske Randers-virksomhed G. Falbe-Hansen, der var kendt for at lave kvalitetsherretøj, og som startede i Middelgade i Randers i 1872 og lå i byen i over 135 år, indtil virksomheden gik konkurs i 2009. Fra 1962 og frem til 2006 lå virksomheden på netop samme grund, som Falbe Parken opføres på i dag.

 

Arrangementet starter kl. 14.00 på torsdag d. 17. marts, og alle er velkomne!

 

Det var Gotthilf Falbe-Hansen, der startede virksomheden som en klædeforretning i 1872, dengang som et kompagniskab med navnet "Thykier og Hansen" i Torvegade Randers. Det varede kun få år, før han trak sig ud af kompagniskabet og startede sin egen klædeforretning i Middelgade - i samme lokaler, hvor der i dag er Restaurant Mathisen, i den nordlige ende af Hotel Randers stueetage.

 

i 1882 begyndte forretningen at sælge stoffer en gros til skræddere i oplandet, og virksomheden voksede hurtigt ud af sine lokaler. Adskillige lokationer i centrum kom til at huse virksomheden henover de første 90 år af dens levetid, og hele vejen igennem var der en Falbe-Hansen med ved roret. Efter Gotthilfs død i 1923 indtrådte nevøen Just Falbe-Hansen i direktionen i 1937, og i 1943 kom Einar Falbe-Hansen, Justs nevø, ind i virksomheden som prokurist. I disse år havde virksomheden vokset sig så stor, at den beskæftigede mellem 150-200 medarbejdere, og består af en engros-afdeling og en konfektionsafdeling.

 

I 1962 indtog man de dengang helt nye lokaler på Mariagervej, tegnet af den lokale arkitekt Niels Blinkenberg. Det er direktør Chr. Moesgaard-Nielsen der, sammen med direktør Einar Falbe-Hansen, er primus motor for opførelse af den nye fabrik.

 

I virksomhedens storhedstid er der helt op til 450 medarbejdere, og det er altså en stor del af byens borgere der har en tilknytning til virksomheden! Desværre er den sidste halvdel af 1900-tallet hård ved industrien. Gradvist bliver mere og mere af produktionen flyttet til udlandet, og mange klædevirksomheder må dreje nøglen om.

 

G. Falbe-Hansens klædefabrik kæmper sig dog igennem helt frem til år 2009, og i 2011 totalskades lokalerne på Mariagervej af en voldsom brand, der gør lokalerne udbrugelige.

 

Samme år får Randers Arkitekten ideen til at hylde virksomheden gennem de nye bebyggelser, og det er nu blevet til den ikoniske Falbe Parken!